user_mobilelogo

Metsästys

Rauhoitusajat 2023–2024

- Riistaeläinten metsästysaika Riistakeskuksen asetusten mukaan.
- Jouluaatto, joulupäivä ja pitkäperjantai rauhoitetaan metsästykseltä.
- Kyyhkystys ja sorsastus kielletään Kyynärjärvellä iltaisin klo 22.00 jälkeen. Huomioikaa
mahdollinen voimaan tuleva asetus vesilinnun metsästyksen kellonajoista. Metsästys alkaa
tunti ennen auringonnousua ja päättyy tunti auringonlaskun jälkeen.
- Seuran vuokraamalla Kyynärjärven vesialueella sorsastus aloitetaan 20.8 kello 12:00 siten, että rantaan / vesialueelle ei mennä ennen edellä mainittua ajankohtaa. Aloituspäivän jälkeen sorsastus jatkuu vain parittomina päivinä syyskuun loppuun ja 1.10 alkaen normaalisti.

Rauhoitusalueet 2023–2024
- Ruokojärvi on rauhoitettu
- Kankaanjärvi kokonaan ja siitä lähtevä oja
- Muista tarkastaa metsästysalue Tracker-sovelluksesta. Tarvittaessa ota yhteyttä Mikko
Koivistoon tai Tapio Vähätaloon.

Saaliskiintiöt 2023–2024
Toisen jäsenen saaliskiintiötä ei voi käyttää/luovuttaa.
-1 Metso
-3 Teertä

Kauriin ja Majavan metsästys 2023–2024
- Kaurisjahti 1.9.2023-15.2.2024. Ilmoitusvelvollisuus Oma Riistaan.
- Kevätpukkijahti 16.5.2024-15.6.2024. Yhdistyksen kiintiö 10 urosta. Hallitus voi myöntää
lisälupia tarvittaessa. Metsästäjäkohtainen kiintiö 1 uros. Ilmoitusvelvollisuus yhdyshenkilölle
ja Oma Riistaan.
-Kevätpukki -ja majavajahdin yhdyshenkilö Esa Eloranta p: 040 1527707, joka vastaa
kevätpukki- ja majavajahdeista sekä kiintiöiden noudattamisesta.
- Vuosikortin haltija saa ampua 1 kauriin ja kaksi teertä. Metso ei luvallinen.
- Vieraskortilla kauris on isännän kiintiöstä.

Huom!
- Viljelykset ja laitumilla oleva karja on otettava huomioon.
- Huomioidaan toisten perustamat ruokintapaikat hyviä metsästystapoja kunnioittaen.
- Yksityisten mailla moottoriajoneuvoilla ajo, ruokintapaikan perustaminen, riistakameran
asentaminen on kielletty ilman maanomistajan lupaa.
- Huomioikaa etäisyys asuttuun rakennukseen 150 m. Lyijyhauli ammuttuna 45 asteen
kulmassa lentää 100m/1 mm.
- Huomioikaa kosteikkoalueilla korvaavien haulien käyttö.
- Hirvi- ja peurajahtien vieraista päättää ko. seurue.

Muut asiat:
- Jäsenistöltä edellytetään jäsenmaksunsa maksamista eräpäivän mukaan.
- Pitkästä kokeesta tulee tehdä ilmoitus pj:lle / sihteerille.

 

Toimintaohjeita lintuinfluenssaan ja Afrikkalaiseen Sikaruttoon liittyen

KMY suosittelee kyyhkyn ja vesilintujen ruokinnasta pidättäytymistä ja jo aloitetun
ruokinnan lopettamista, jotta ei pahennettaisi käynnissä olevaa epidemiaa keräämällä
lintuja ruokinnalla yhteen.

Kun yksittäisiä isompia lintuja tai useampia pienempiä on maastosta tai vesiltä
löytynyt, pitää niistä tehdä ilmoitus kaupungin eläinlääkärille Frans Lahdenrannalle
p: 044 5773239. Yksittäiset linnut voi hävittää polttamalla tai syvälle hautaamalla.
Isompien määrien tutkimisesta ja hävittämisestä vastaavat viranomaiset.

Lintuja käsitellessä kannattaa noudattaa hyvää hygieniaa ja käyttää
kertakäyttökäsineitä sekä mielellään hengityssuojainta. Tämä koskee myös
metsästyksen aikana saatuja oletetusti terveitä yksilöitä. Oletetusti terveet
saalislinnut ovat syötäviä kypsennyksen jälkeen. Hyvä hygienia on tarpeen,koska
linnulla saattaa olla alkuvaiheessa oleva tartunta, minkä vuoksi eritteiltä ja pölyiltä
linnun käsittelyssä tulee suojautua.

Koirilla ei ole toistaiseksi todettu tartuntoja, mutta kissoihin taudin on todettu jo
tarttuneen. Asia kannattaa kuitenkin huomioida päästettäessä kotieläimiä vapaaksi
luontoon etenkin silloin, kun alueella on todettu tautia.

Lisäksi löydettäessä luonnosta kuollut villisika, tulee välittömästi ilmoittaa ym.
kaupungin eläinlääkärille. Eläimeen ei saa koskea.

 

 

 

 

 

 

Tämä kategoria ei sisällä artikkeleita. Mikäli alakategorioita näkyy tällä sivulle, ne voivat sisältää artikkeleita.